كتاب 1000 Deutsche Redensarten يحتوي علي الف تعبير فى اللغة الالمانية

كتاب يحتوي علي الف تعبير فى اللغة الالمانية 
1000 Deutsche Redensarten
Author(-s): Heinz Griesbach, Dora Schulz
Publisher: Langenscheidt
Publication date: 1993
Number of paes: 248
Format / Quality: PDF, RAR / Excellent
Language: German
ISBN: 3-468-43112-0
Size: 115.3 MB